Outside the box

20 januari 2015 | Jean-Paul Toonen

Outside the box is een uitdrukking die wordt gebruikt voor vernieuwend, creatief denken. Zoals het zoeken van oplossingen langs nieuwe, ongebaande paden. Omdat het probleem is gezien vanuit een nieuw perspectief.

einstein.png

Thinking Outside the Box is iets van deze tijd. Vertaald naar het Nederlands, spreken we van buiten het kader denken. Albert Einstein was erg vertrouwd met deze manier van denken en verklaarde dat daarin de oplossing ligt voor de wereldproblemen die ons bedreigen: We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

Een voorbeeld van zo'n onverwacht nieuw antwoord op een vraag zien we bij het ei van Columbus. Nadat iedereen tevergeefs had geprobeerd een ei rechtop te laten staan, tikte Columbus de onderkant zo hard op de tafel, dat het ei niet meer omviel. 

De meest gebruikte manier om Outside the Box denken te illustreren is met een spelletje. Bij een vierkant raster van negen punten is de opdracht om in vier rechte lijnen álle punten te doorkruisen zónder de pen van het papier te halen. Die puzzel kun je alleen oplossen door buiten dit raster te denken.

raster_9_punten.jpg

Maar het is vaak veel leuker om meer ingewikkelde problemen op te lossen met ideeën die buiten het denkkader liggen. Zoals het oplossen van parkeerproblemen in een stad als Maastricht. Dan denk je al snel aan parkeermeters, parkeergarages, vergunninghouders en Park & Ride oplossingen. Dat zijn allemaal heel beproefde en verstandige oplossingen met voor- en nadelen. En dan bedenkt iemand opeens: als we nu in het hele centrum toestaan om overal te laten parkeren, op voorwaarde dat je je stadslichten aan laat staan? Dat heeft het voordeel dat je geen enkele investering hoeft te doen en eigenlijk ook weinig controle. Want valsspelers die hun licht uit laten, herkent een controleur van ver. En wie te lang parkeert, bestraft zichzelf met een lege accu. Natuurlijk stuit zo'n idee ook op nieuwe problemen. Maar het is wél Outside the Box denken. 


blog overzicht
Gesprek laden