Wie maakt de stad natuurlijker?

Stadsgoud 2017 stadsgoud-groeneloper.png © Paul van der Veer

Zij gaan Maastricht natuurlijker maken

Maastricht bestaat uit mensen, stad en natuur. Wat je onder natuur verstaat verschilt per persoon. Is echte natuur altijd spontaan ontstaan, zonder toedoen van de mens? Of geldt een keurig aangelegd park ook als natuur? Is het wandelgebied op Sint-Pieter, of de aangelegde Groene Loper ‘natuur’? En het nest slechtvalken op de Sint Jan of het onwillige onkruid tussen jouw stoeptegels?

Een ding is zeker: natuur is waardevol en heeft invloed op de stad en de mensen die er wonen en werken. Het zorgt voor ontspanning en recreatie. We kunnen ervan leren en we kunnen ons eraan ergeren. En het heeft effect op onze gezondheid en ons welzijn.

Laten we buiten de gebaande paden wandelen, het hoofd boven het maaiveld uitsteken en op zoek gaan naar die vreemde eend in de bijt. Maastricht is stad en natuur in één. 

Deze winnaars gaan daar voor zorgen. Hou de stad én haar natuur de komende tijd in de gaten. Er gaat iets veranderen in Maastricht. 

Stadsgoud gaat voor groen - 2017

Goed initiatief?

Deel het via Facebook, Twitter en Pinterest

Video presentaties Stadsgoud 2017

Bekijk hier de video's van de presentaties van de 2017 editie.

Van wie is Stadsgoud?

Stadsgoud is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds . Elisabeth Strouven wil hulp en bijstand verlenen en bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Het fonds doet dat door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en in natuurbehoud, natuurbeheer en -ontwikkeling. Hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan een goed functionerende, leefbare samenleving.

30 dagen methode

07 november 2015

Als je een gewoonte wilt veranderen, lukt dat indien je het 30 dagen volhoudt. Deze wijsheid geldt voor persoonlijke discipline, maar waarschijnlijk ook voor de gewoonten van een hele wijk of stad.

Lees verder

Beproefde Stads-Ideeën

08 juli 2015

Als de meest innovatieve steden in de wereld hun nieuwe en goede ideeën nu eens zouden delen? Welnu, dat gebeurt.

Lees verder

Besticker je Brievenbus

24 juli 2015

Goeie ideeën zijn meestal oersimpel. Zoals het lenen van de fietsenpomp. Maar zo'n minimaal idee kan enorme gevolgen hebben.

Lees verder