Wie maakt de stad natuurlijker?

Stadsgoud 2017 stadsgoud-groeneloper.png © Paul van der Veer

Zij gaan Maastricht natuurlijker maken

Maastricht bestaat uit mensen, stad en natuur. Wat je onder natuur verstaat verschilt per persoon. Is echte natuur altijd spontaan ontstaan, zonder toedoen van de mens? Of geldt een keurig aangelegd park ook als natuur? Is het wandelgebied op Sint-Pieter, of de aangelegde Groene Loper ‘natuur’? En het nest slechtvalken op de Sint Jan of het onwillige onkruid tussen jouw stoeptegels?

Een ding is zeker: natuur is waardevol en heeft invloed op de stad en de mensen die er wonen en werken. Het zorgt voor ontspanning en recreatie. We kunnen ervan leren en we kunnen ons eraan ergeren. En het heeft effect op onze gezondheid en ons welzijn.

Laten we buiten de gebaande paden wandelen, het hoofd boven het maaiveld uitsteken en op zoek gaan naar die vreemde eend in de bijt. Maastricht is stad en natuur in één. 

Deze winnaars gaan daar voor zorgen. Hou de stad én haar natuur de komende tijd in de gaten. Er gaat iets veranderen in Maastricht. 

Stadsgoud gaat voor groen - 2017

Goed initiatief?

Deel het via Facebook, Twitter en Pinterest

Video presentaties Stadsgoud 2017

Bekijk hier de video's van de presentaties van de 2017 editie.

Van wie is Stadsgoud?

Stadsgoud is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds . Elisabeth Strouven wil hulp en bijstand verlenen en bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Het fonds doet dat door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en in natuurbehoud, natuurbeheer en -ontwikkeling. Hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan een goed functionerende, leefbare samenleving.

Outside the box

20 januari 2015

Outside the box is een uitdrukking die wordt gebruikt voor vernieuwend, creatief denken. Zoals het zoeken van oplossingen langs nieuwe, ongebaande paden. Omdat het probleem is gezien vanuit een nieuw perspectief.

Lees verder

Samen Luisteren

26 januari 2015

Een behoorlijk deel van ons leven besteden we aan werk. En de sfeer waarin we werken is niet voor iedereen inspirerend. Vooral de mensen met repeterend handwerk zoeken afleiding bij de DJ's van Radio 3. Of werken met een headset en hun persoonlijke muziek.

Lees verder

Bezinning Onderweg

26 januari 2015

Initiatieven om onze leefomgeving meer bezinnende inhoud te geven of juist wat meer vrolijkheid, zie je op steeds meer plaatsen in de wereld. Ook in Maastricht. Soms gecoördineerde acties in samenspraak met het beheer, soms juist autonoom.

Lees verder